Vrácení řidičského průkazu

O řidičský průkaz je možné přijít z následujích důvodů:

 • ztráta řidičského průkazu v důsledku vybodovaní
 • ztráta řidičského průkazu po sankci nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
 • ztráta řidičského průkazu ze zdravotních důvodů

Vrácení ŘP sk. B za 3 890 Kč!

Ostatní ceny dalších skupin naleznete v našem ceníku.


Vrácení řidičského průkazu po vybodování

Pokud Vám bylo dočasně odebráno řidičské oprávnění v důsledku vybodování a museli jste odevzdat řidičský průkaz, můžete požádat o navrácení řidičského průkazu po splnění následujících podmínek:

 • od odebrání řidičského průkazu uběhlo nejméně 12 měsíců
 • vybodovaný řidič absolvoval přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • vybodovaný řidič absolvoval lékařskou prohlídku a dopravně psychologické vyšetření

Zkoušku v autoškole je možné absolvovat i před uplynutím roční lhůty, ne však dříve než měsíc před skončením sankce. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat:

 • výpis z karty řidiče
 • vyplněnou přihlášku do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • dopravně psychologické vyšetření (kontakt na vyšetření v AŠ)

Vrácení řidičského průkazu po Zákazu řízení motorových vozidel

Pro vrácení řidičského průkazu po Zákazu řízení motorových vozidel platí obdobná pravidla jako pro vybodované řidiče s tím rozdílem, že zkoušku z odborné způsobilosti v autoškole a je možné absolvovat až po skončení zákazu činnosti. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat:

 • výpis z karty řidiče
 • vyplněnou přihlášku do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • dopravně psychologické vyšetření (kontakt na vyšetření v AŠ)

Závěrečná zkouška

Nebo-li v případě vrácení ridičského průkazu přezkoušení z odborné způsobilosti se skládá z následujích částí:

 • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 • praktická jízda na vozidle každé skupiny, kterou chcete vrátit

Upozorňujeme však, že pro přezkoušení z odborné způsobilosti je k dispozici jen jeden opravný pokus. V případě, že se Vám nepodaří některou z částí závěrečné zkoušky složit ani na podruhé, je nutné absolvovat celý kurz v autoškole znovu.