Naše nabídka kurzů

Zaměřujeme se na výuku a výcvik skupiny B.

Důležité náležitosti ke skupinám

  • posudek zdravotní způsobilosti (potvrzený českým praktickým lékařem)
  • platná žádost o řidičské oprávnění

Nabízíme

  • výcvik je přizpůsoben časovým možnostem žáka
  • možnost platby na splátky

Skupina B

Osobní automobil
Osobní automobil od 17 let. Řidičský průkaz skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů plus řidič (případně s přívěsem do 750 kg). Dále opravňuje k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny.


Školení řidičů referentů

Řidiči, kteří užívají motorové vozidlo při výkonu svého povolání, avšak nejsou řidiči z povolání, jsou povinni zúčastnit se školení řidičů „ referentů“.


Vrácení řidičského průkazu

Možnost vrácení řidičského průkazu po vybodování, zákazu nebo ze zdravotních důvodů. Více v článku Vrácení řidičského průkazu.