Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření, III. nařizuje, aby:

d) pro provoz autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů byla dodržována následující pravidla:

- teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají za přítomnosti nejvýše 5 osob a rozestupy mezi činí nejméně 2 m,
- u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly,
- účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
- při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě jsou vnitřní prostory vozidla a vnější kliky dveří dezinfikovány;

Nově nastupující

Protože od přerušení k opětovnému zahájení činnosti uplynou skoro dva měsíce a dostali jsme přísné nařízení ohledem počtu žadatelů ve výuce a výcviku, je potřebné aby nás zájemci o výcvik v autoškole kontaktovali co možná nejdříve, abychom jim mohli nabídnout co možná nejbližší termíny k zahájení kurzů. Neváhejte se dopředu přihlašovat e-mailem na info@autoskolaelias.cz nebo telefonicky +420 777 774 573.

Průběh praktických jízd

Dle nařízení vlády Vás prosíme o:

  • před nastoupením do vozidla dezinfekci rukou,
  • po celou dobu mít ochranné prostředky dýchacích cest (roušku, respirátor)
  • pro větší bezpečnost prosíme o přinesení svých ochranných rukavic (např. latexové, nitrilové)
  • mít podepsané čestné prohlášení (před jízdou papír připravíme)

Plánování praktických jízd a závěrečných zkoušek bude probíhat standardní cestou přihlašování přes rozpis na internetu.